מבטו של סנגור על הגנת ההסתמכות
- כלכלי, פלילי ועבירות מס -